Euthanasie – Huisartsenpraktijk van Steyn – Stein
Header afbeelding
Bergènkenstraat 11A 6171 NR Stein Tel:046 - 433 13 27 Spoed Toets 1

Euthanasie

Wat is euthanasie?
Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts, op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.

Als uw arts op de hoogte is van uw verzoek om euthanasie, betekent dit niet dat hij daaraan zonder meer zal meewerken. Uw arts moet er in ieder geval van overtuigd zijn dat uw besluit een weloverwogen keuze is, waarover u goed heeft nagedacht en waar u ook helemaal achter staat. Om te beginnen moet u een reëel beeld hebben van uw ziekte, de vooruitzichten en eventuele alternatieven om uw lijden te verlichten. Ook moet het voor uw arts duidelijk zijn dat uw verzoek niet wordt ingegeven door druk van anderen. Verder wil uw arts weten of uw verzoek niet in een opwelling is gedaan, bijvoorbeeld onder invloed van een (tijdelijke) depressie en er zeker van zijn dat u wilsbekwaam bent ten aanzien van uw beslissing.

Euthanasie is alleen toegestaan als bij u sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, dat op geen enkele andere, aanvaardbare manier kan worden verholpen.
U heeft te maken met uitzichtloos lijden als u niet meer behandeld kunt worden en als het vooruitzicht bestaat dat uw toestand alleen nog maar zal verslechteren. Uw arts zal vrij goed kunnen inschatten in hoeverre dit in uw situatie aan de orde is. Vaststellen of er sprake is van ondraaglijk lijden is meestal lastiger voor een arts omdat uw persoonlijke beleving daarbij een grote rol speelt.

Voordat uw arts kan instemmen met een verzoek om euthanasie moet hij er zelf van overtuigd zijn dat er sprake is van een herhaaldelijk en weloverwogen verzoek, waarbij er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden dat op geen enkele andere (aanvaardbare) manier kan worden verholpen. Vervolgens dient uw arts nog een andere arts te raadplegen (SCEN-arts). Deze toetst in een gesprek met u en (afzonderlijk) met uw arts of aan alle voornoemde zorgvuldigheidseisen is voldaan. Na akkoord van de SCEN-arts mag de euthanasie pas plaatsvinden.

Uw arts is niet verplicht om de euthanasie uit te voeren als hij daarbij gewetensbezwaren heeft. Wanneer er bezwaren zijn zal uw arts deze tijdig met u bespreken en u de ruimte bieden uw verzoek bij een andere arts voor te leggen.

Voor het uitvoeren van een euthanasie moet de patiënt bij bewustzijn zijn, anders kan de euthanasie niet plaatsvinden. Palliatieve sedatie is dan wel nog een optie.

Wanneer kan ik mijn euthanasie-wens bespreekbaar maken?
U kunt uw wens altijd bespreekbaar maken met uw huisarts. Op de documenten kunt u aangeven onder welke omstandigheden u een euthanasie zou wensen. Zo zou u bijvoorbeeld, alvorens u een diagnose dementie krijgt, herhaaldelijk bij uw huisarts kunnen aangeven dat u in die situatie een euthanasie zou wensen.