Volmacht – Huisartsenpraktijk van Steyn – Stein
Header afbeelding
Bergènkenstraat 11A 6171 NR Stein Tel:046 - 433 13 27 Spoed Toets 1

Volmacht

Zelf beslissen: Ja, tenzij…

Beslissingen over uw zorg en behandeling neemt u in nauw overleg met uw behandelend arts. Samen met uw arts weegt u de voors en tegens van een bepaalde keuze zorgvuldig tegen elkaar af om tot een weloverwogen besluit te komen. Immers, de beslissing moet niet alleen vanuit medisch oogpunt de juiste zijn, maar moet ook passen bij u als persoon.

Om tot een weloverwogen besluit te komen is het noodzakelijk dat u wilsbekwaam bent ten aanzien van het gespreksonderwerp. Dit houdt in dat u een beslissing zelfstandig moet kunnen nemen én de gevolgen van een bepaalde beslissing moet kunnen overzien. Een voorbeeld: Als u besluit zich niet te laten reanimeren bij een hartstilstand, dan moet u zich kunnen realiseren dat u hieraan overlijdt.
Als u niet wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld bij een verder gevorderde dementie, dan mag iemand anders beslissingen voor u nemen. Vaak zal uw arts dan in eerste instantie met uw partner overleggen. U kunt echter ook elk ander persoon aanwijzen (vaak een zoon / dochter). Deze persoon wordt dan uw gevolmachtigde. De keuze voor uw gevolmachtigde kunt u schriftelijk laten vastleggen in uw medisch dossier. Op deze manier is voor iedereen die bij u betrokken is duidelijk met wie er overlegd dient te worden over uw zorg en behandeling wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent.

Uw gevolmachtigde mag ook beslissingen voor u nemen wanneer u zelf niet in staat bent om dit te doen, bijvoorbeeld wanneer u buiten bewustzijn zou zijn.

Zou u graag een volmacht vastleggen?
Bespreek dit dan met uw huisarts.