Nieuws – Huisartsenpraktijk van Steyn – Stein
Header afbeelding
Bergènkenstraat 11A 6171 NR Stein Tel:046 - 433 13 27 Spoed Toets 1

Nieuws

07-08-2023 – Urineonderzoek
Denkt u dat u een blaasontsteking heeft?
Neem dan gerust een urine-verzamelpotje uit de tray aan de balie van de doktersassistenten.

In het potje bevindt zich een vragenformulier. Wij vragen u vriendelijk om dit formulier in te vullen en dit dan samen met uw potje urine af te geven aan de balie. Wij nemen uw urine dan graag in behandeling. U kunt uw urine dagelijks voor 10.00u afgeven bij uw assistente voor onderzoek.

Dank voor de medewerking,
Huisarts Maurice Monfrance

07-08-2023 – Online afspraak maken
Binnen de digitale patiëntomgeving kunt u ook online afspraken inplannen bij de doktersassistenten, SOH & artsen.

Onze doktersassistentes zijn opgeleid om bij een telefonisch contact voor het plannen van een afspraak verschillende vragen te stellen. Dit proces heet triage. Triage helpt ons om een inschatting te kunnen maken over de urgentie (binnen hoeveel tijd moet u door een huisarts gezien zijn?) van & de benodigde tijd voor uw hulpvraag.

Voordat u de gelegenheid krijgt om online een afspraak in te plannen doorloopt u zelf eerst een digitale triage. U beantwoord hier als het ware zelf de vragen die de doktersassistente normaliter aan u zou stellen wanneer u voor een zorgvraag telefonisch contact met ons opneemt. De doktersassistentes krijgen de door u ingevulde triage binnen ter controle. Wij hopen hiermee te voorkomen dat patiënten te lang wachten met het maken van afspraak wanneer dit medisch niet verantwoord lijkt en hopen hiermee bij te dragen aan de patiëntveiligheid.

Desalniettemin is het niet altijd eenvoudig, of noodzakelijk om deze triage in te vullen. Denk in het laatste geval bijvoorbeeld aan het invullen van de triage wanneer u slechts uw oren wil laten uitspuiten door de doktersassistente. Wij onderzoeken nog of er hier een oplossing in mogelijk is.

Wij vragen u vriendelijk de triage zo goed als mogelijk in te vullen. Wanneer u nadien het advies zou ontvangen dat een afspraak niet noodzakelijk lijkt, kunt u er alsnog voor kiezen om een afspraak in te plannen bij de gewenste zorgmedewerker. U mag dit advies dus negeren. In het vrije tekst veld voor het maken van de afspraak kunt u de reden voor uw afspraak verder toelichten. Indien er vragen of onduidelijkheden zouden zijn na aanleiding van de door u ingevulde gegevens nemen wij vanzelf contact met u op.

Succes,
Huisarts Maurice Monfrance

31-07-2023 – Nutripunt diëtiek
Vanaf eind augustus 2023 kunt u in het pand van Huisartsenpraktijk van Steyn ook terecht bij een diëtiste, namelijk Denise Mommers van Nutripunt. U kunt Denise elke 2 weken bij ons vinden, op de dinsdagen in de oneven weken.

Voor het maken van een afspraak bij Denise kunt u contact opnemen met Nutripunt.

Wij danken Nutripunt voor de samenwerking en wensen Denise veel werkplezier.

Namens,
Team Huisartsenpraktijk van Steyn

31-07-2023 – Wisseling Praktijkondersteuners
Op 01-09-2023 vindt er een wisseling plaats in ons team praktijkondersteuners.

Het team van Huisartsenpraktijk van Steyn neemt dan afscheid van collega Boelle Vaessen. Zij gaat meer uren werken bij een andere praktijk in de regio. Wij wensen haar daar enorm veel plezier en succes. Wij danken haar voor haar kennis, zorgzaamheid en inzet voor de praktijk en de patiënten de afgelopen jaren.

Vanaf 01-09-2023 bent u van harte welkom op het spreekuur bij onze nieuwste aanwinst, praktijkondersteuner Marianne Steeghs. Marianne stelt zich alvast aan u voor op de teampagina. Welkom Marianne in ons team ! Wij wensen jou natuurlijk ook veel plezier en succes.

Met vriendelijke groet,
Team Huisartsenpraktijk van Steyn

25-07-2023 – Nieuwe medewerker

Per september 2023 start Sanne van Didden met haar opleiding tot verpleegkundig specialist onder begeleiding van onze praktijk. Een aantal van u zal Sanne al kennen als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Sanne zal aanwezig zijn op de woensdagen & donderdagen. Zij zal vooral deelnemen aan de spreekuren van de huisartsen.

Het team van Huisartsenpraktijk van Steyn wenst Sanne veel plezier en succes.

13-07-2023 – Ecsplore

Vanaf maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 (week 29 t/m week 34) organiseert Ecsplore het jaarlijkse Zomerprogramma voor volwassenen en senioren. Zes weken die in het teken staan van samen bewegen en educatief en cultureel bezig zijn! Wekelijks vinden er activiteiten plaats in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein.

Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht in verband met de voorbereidingen. Elke activiteit kent een maximum aantal deelnemers. Aanmelden kan via deze pagina, of door telefonisch contact op te nemen met Timo via 06-81361281.

Iets voor u?
Huisarts Maurice Monfrance

04-07-2023 – Vakantie
De zomervakantie staat alweer voor de deur. Velen van ons zullen met vakantie gaan de komende tijd, anderen maken er thuis een heerlijke tijd van.

Ook uw huisartsen en het team zullen de komende tijd met vakantie zijn. Dit betekent dat er een iets minder grote bezetting beschikbaar is voor de spreekuren van de doktersassistente. U kunt wel nog altijd dagelijks bij hen terecht.

Huisarts Monfrance is afwezig op donderdag 06-07, maandag 10-07, donderdag 20-07 en van 04-09 tot en met 22-09-2023.
Huisarts Severijns is afwezig van 31-07 tot en met 18-08-2023.

Wij wensen u een mooie zomer,
Team Huisartsenpraktijk van Steyn

19-06-2023 – Begrijp je lichaam
Het merendeel van de patiënten is inmiddels bekend met www.thuisarts.nl . Thuisarts.nl voorziet in velerlei betrouwbare patiëntmaterialen over verschillende gezondheidsvraagstukken en -problemen. De informatie kan u worden voorgelezen en u kunt tevens filmpjes en foto’s bekijken.

Naast Thuisarts.nl is er ook initiatief beschikbaar dat zich in het bijzonder oriënteert op patiënten met laaggeletterdheid. Dit zijn patiënten die moeite hebben met lezen, rekenen en / of schrijven. Deze patiënten kunnen terecht op pharos.nl/begrijpjelichaam . Deze website geeft uitleg over verschillende gezondheidsvraagstukken aan de hand van plaatjes. Neem gerust eens een kijkje.

Met vriendelijke groet,
Huisarts Maurice Monfrance

26-05-2023 – Bloedafname in de praktijk
Vanaf 5 juni 2023 is het mogelijk om elke ochtend bloed te laten prikken in uw huisartsenpraktijk door uw doktersassistenten. Initieel zal dit alleen mogelijk zijn voor patiënten vanaf 16 jaar.

U kunt alle werkdagen op afspraak terecht tussen 08.00-10.00u. U kunt voor het maken van een afspraak voor bloedafname vooralsnog alleen bellen met de doktersassistenten op 046 – 433 13 27, of even langskomen aan de ontvangstbalie in de praktijk. U kunt vooralsnog geen afspraken hiervoor plannen via de digitale patiënten-omgeving.

Met vriendelijke groet,
Huisarts Maurice Monfrance

21-04-2023 – Veranderingen website
Er is hard gewerkt om de website geheel up-to-date te krijgen voor de lancering van de patiëntenomgeving. Enkele processen zullen met de invoering van de patiëntenomgeving (per 01-05-2023) anders gaan verlopen voor patiënten, waaronder de e-consulten (econsult-vansteyn@ezorg.nl) en de herhaalrecepten (herhaalrecepten-vansteyn@ezorg.nl). Beide mailadressen komen over enige tijd te vervallen. Het is dan alleen nog mogelijk om via de patiëntenomgeving e-consulten te versturen aan uw huisartsen. Herhaalrecepten kunnen op traditionele wijze via de telefoon worden aangevraagd en via de patiëntenomgeving.

Wij houden u op de hoogte via onze website en nieuwsberichten,
Maurice Monfrance

21-04-2023 – Lancering patiëntenomgeving
01-05-2023 lanceert Huisartsenpraktijk van Steyn haar digitale patiëntenomgeving. Regel veilig uw zorg online bij onze praktijk, waaronder:
-Afspraken inplannen.
-Vragen stellen aan uw zorgverleners.
-Herhaalrecepten aanvragen.
-Dossier inzage.

Klik hier voor meer informatie over de patiëntenomgeving.

U kunt ook de Uw Zorg Online app downloaden, zodat u ook eenvoudig toegang hebt op uw mobiele devices.

Het portaal is beschikbaar voor patiënten vanaf 16 jaar.

Wij hopen dat deze opties gaan bijdragen aan uw gezondheid.

Veel succes,
Maurice Monfrance

21-04-2023 – Problemen met de patiëntenomgeving?
Mocht u technische problemen ondervinden bij het gebruik van de patiëntenomgeving dan kunt u een e-mail versturen aan apps@pharmeon.nl . Het verzoek is om in deze mail uw naam en geboortedatum te noteren en verder duidelijk te omschrijven tegen welk probleem u aanloopt. Wat gaat er fout? Wat ziet u dat er wel / niet gebeurt? Pharmeon zal u vervolgens zo goed mogelijk digitaal ondersteunen.

Inhoudelijke (niet-technische) vragen kunt u uiteraard altijd oppakken met uw huisartsenpraktijk.

Veel gebruiksgemak gewenst,
Maurice Monfrance

10-01-2022 – VRM spreekuur
Vanaf februari zal Margot het preventie-spreekuur hart- en vaatziekten (VRM) voor enige tijd overnemen van Monique. In de maand januari is er geen VRM spreekuur.

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd,
Maurice Monfrance

20-10-2022 – Bevolkingsonderzoek Nederland
Bevolkingsonderzoek Nederland is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing.

Hier leest u meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker, het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker. De contactgegevens van de informatielijnen van de drie bevolkingsonderzoeken vindt u hier.

Deelname aan de bevolkingsonderzoeken is gratis en vrijwillig.

Heeft u gezondheidsklachten? Neem dan altijd contact op met uw huisarts.

Dank voor uw aandacht,
Maurice Monfrance

20-10-2022 – 112NL App
Mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken, kunnen via de 112NL app de meldkamer bereiken. De app is ook geschikt voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen.

Wie de app downloadt, kan daarin persoonlijke kenmerken aangeven. Deze kenmerken worden dan bij een melding meegestuurd aan de meldkamer, zodat de centralisten beter en sneller kunnen helpen.

Kijk voor meer informatie ook op de website van politie.

Met vriendelijke groet,
Maurice Monfrance

29-07-2022 – Inschrijvingen
Langzaam kunnen wij weer steeds meer patiënten ontvangen in onze praktijk. Op dit moment kunt u zich bij Huisartsenpraktijk van Steyn inschrijven wanneer:
– (Een deel van) uw gezin, of uw partner reeds patiënt is bij Huisartsenpraktijk van Steyn.
– U woonachtig bent in Nieuwdorp.

We zijn ontzettend dankbaar voor de inschrijvingen in onze praktijk en zullen er altijd naar streven om de warme, persoonlijke, persoonsgerichte, kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen blijven bieden die u van ons gewend bent.

Hartelijk dank voor de belangstelling,
Maurice Monfrance